Zadzwoń do nas:1-720-323-1218

Jak wygląda praca pielęgniarki?

Typowa amerykańska pielęgniarka

Średni wzrost: 169 cm

Średni wiek: 37 lat

Średnia waga: 63 kg

68 450 $

ROCZNE ZAROBKI


32.91 $

STAWKA GODZINOWA

 

Prognoza dotycząca zatrudnienia pielęgniarek dyplomowanych (RN)

Zmiana zatrudnienia lata 2016-26

Niedobór wykwalifikowanych pracowników do 2026 roku

Fakty na temat pielęgniarek dyplomowanych (RN)

Mediana płac w roku 2016

68 450 $ rocznie
32,91 $ na godzinę

Początkowy poziom edukacji

Tytuł associate

Doświadczenie zawodowe w branży

Brak

Praktyki w branży

Brak

Liczba etatów 2016 rok

2 955 2000

Perspektywa znalezienia pracy lata 2016-26

19% (szybsza niż średnia)

Zmiana zatrudnienia lata 2016-26

437 000

 

Czym zajmują się pielęgniarki dyplomowane (RN)

Dyplomowane pielęgniarki (RN) opiekują się pacjentem i koordynują działania innych osób związane z opieką nad nim, edukują pacjentów i opinię publiczną na temat różnorakich dolegliwości zdrowotnych, doradzają i zapewniają emocjonalne wsparcie pacjentom i ich rodzinom.

Środowisko pracy

Dyplomowane pielęgniarki (RN) pracują w szpitalach, gabinetach medycznych, instytucjach świadczących usługi opieki domowej i domach opieki. Niektóre pracują też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach lub wojsku.

Jak zostać pielęgniarką dyplomowaną (RN)

Pielęgniarki RN zazwyczaj przeszły przez jedną z trzech ścieżek edukacyjnych: zdobyły tytuł licencjata pielęgniarstwa, skończyły studium pielęgniarskie z tytułem associate lub zdobyły dyplom zatwierdzonego kursu pielęgniarskiego. Pielęgniarki RN muszą być dyplomowane.

Płace

Mediana rocznej pensji pielęgniarki dyplomowanej (RN) w maju 2016 roku wynosiła 65 470 $.

Perspektywa znalezienia pracy

Prognozuje się, że zatrudnienie dyplomowanych pielęgniarek w latach 2016-2026 wzrośnie o 19%, to znaczy szybciej niż wynosi średnia dla wszystkich innych zawodów. Wzrost nastąpi z wielu powodów, w tym ze względu na zwiększenie nacisku na opiekę profilaktyczną, częstsze występowanie przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca i otyłość, oraz popyt na usługi ochrony zdrowia ze strony osób należących do generacji baby boomers, które żyją dłużej i aktywniej.

 

Czym zajmują się pielęgniarki dyplomowane (RN)

Pielęgniarki dyplomowane ustalają plany opieki nad pacjentami.

Pielęgniarki dyplomowane (RN) zapewniają opiekę pacjentom i koordynują ją, edukują pacjentów i opinię publiczną na temat różnorakich dolegliwości zdrowotnych, doradzają i zapewniają emocjonalne wsparcie pacjentom i ich rodzinom.

Obowiązki

Pielęgniarki dyplomowane zwykle mają następujące obowiązki:

 • Sporządzają medyczną historię pacjenta i zapisują symptomy,
 • Koordynują leki i leczenie pacjenta,
 • Ustalają plan opieki nad pacjentem lub modyfikują istniejący,
 • Obserwują pacjentów i zapisują spostrzeżenia,
 • Konsultują się z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia,
 • Obsługują i monitorują sprzęt medyczny,
 • Pomagają przeprowadzać badania i analizować rezultaty,
 • Informują pacjentów i ich rodziny, jak radzić sobie z chorobami i urazami,
 • Tłumaczą, co należy zrobić po zakończeniu leczenia w placówce służby zdrowia.

Większość dyplomowanych pielęgniarek pracuje w zespole z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia. Niektóre RN nadzorują pracę licencjonowanych pielęgniarek praktykujących, asystentów pielęgniarskich i opiekunów.

Obowiązki i tytuł pielęgniarki dyplomowanej często zależą od miejsca pracy i typu pacjentów. Możliwe są między innymi następujące obszary specjalizacji:

 • Zajmowanie się pacjentami z konkretną chorobą. Na przykład pielęgniarki pomagające osobom z cukrzycą lub pacjentom na oddziale onkologicznym
 • Zajmowanie się konkretną częścią ciała, na przykład pielęgniarka dermatologiczna opiekująca się pacjentami z chorobami skóry
 • Zajmowanie się konkretną grupą ludzi, na przykład pielęgniarki geriatryczne pomagające osobom starszym lub pediatryczne pracujące z dziećmi i nastolatkami
 • Praca w konkretnym miejscu. Na przykład pielęgniarki pracujące na szpitalnych oddziałach ratunkowych, pomagające osobom z obrażeniami i w stanie zagrażającym życiu lub szkolne pielęgniarki ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
 • Niektóre dyplomowane pielęgniarki zajmują się więcej niż jednym obszarem. Na przykład pielęgniarka onkologiczno-pediatryczna będzie pracować z dziećmi i nastolatkami, które chorują na raka.

Istnieje wiele możliwości związanych z grupami pacjentów, z którymi pracują RN. Poniższa lista zawiera kilka przykładów:

 • Pomoc pacjentom przy wychodzeniu z uzależnień od alkoholu, narkotyków, tytoniu i innych substancji należy do obowiązków pielęgniarki ze specjalizacją w obszarze uzależnień.
 • Pielęgniarki ze specjalizacją w obszarze chorób układu krążenia opiekują się pacjentami z chorobami serca i osobami po operacji tego organu.
 • Pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie intensywnej terapii pracują na oddziałach ratowania życia w szpitalach, opiekując się pacjentami z poważnymi, skomplikowanymi i dotkliwymi chorobami i obrażeniami, którzy potrzebują ścisłej obserwacji i precyzyjnego leczenia.
 • Pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie chorób genetycznych zajmują się regularnymi badaniami pacjentów z takimi schorzeniami jak mukowiscydoza oraz leczeniem i doradztwem.
 • Pielęgniarki neonatologiczne zajmują się noworodkami.
 • Pielęgniarki nefrologiczne opiekują się pacjentami z chorobami związanymi z nerkami, wynikającymi z cukrzycy, wysokiego ciśnienia, nadużywania szkodliwych substancji i innych powodów.
 • Pielęgniarki rehabilitacyjne pomagają osobom z czasowymi lub trwałymi niepełnosprawnościami.

Praca niektórych pielęgniarek nie obejmuje bezpośredniego kontaktu z pacjentami, ale wciąż wymagane jest posiadanie przez nie ważnej licencji pielęgniarki dyplomowanej.

Pielęgniarka może pracować na przykład jako edukator, konsultant zdrowotny, doradca publiczny, pracownik naukowy, administrator szpitala, sprzedawca w ramach firmy handlującej farmaceutykami lub szpitalnym zaopatrzeniem lub jako redaktor lub edytor tekstów medycznych.

Pielęgniarki dyplomowane mogą pracować, promując zdrowy tryb życia lub edukując opinię publiczną na temat symptomów chorób. Mogą też zajmować się badaniami okresowymi lub być zatrudnione w klinikach szczepień, stacjach poboru krwi i przy innych programach związanych z opieką zdrowotną.

Kliniczny specjalista pielęgniarski (Clinical Nurse Specialist, CNS) to rodzaj dyplomowanej pielęgniarki zaawansowanej praktyki (Advanced Practice Registered Nurse, APRN). Takie pielęgniarki zapewniają pacjentom opiekę w ramach jednej z wielu specjalizacji pielęgniarskich, na przykład psychiczno-mentalnej lub pediatrycznej. CNS zajmują się też opieką pośrednią: współpracując z innymi pielęgniarkami i pozostałymi członkami personelu, podnoszą jakość usług świadczonych pacjentom. Często przewodzą zespołom i mogą optować za wprowadzeniem w życie pewnych rozwiązań.

Środowisko pracy

Pielęgniarki dyplomowane pracują w najróżniejszych miejscach, od szkół po gabinety lekarskie.

Stanowią najliczniejszą grupę zawodową wśród pracowników opieki medycznej. W 2016 roku w takim charakterze pracowało 2,7 milionów osób. W tym samym roku najwięcej dyplomowanych pielęgniarek zatrudniały następujące instytucje:

 

Szpitale: państwowe, lokalne i prywatne

61%

Domy opieki i ośrodki opiekuńczo-pielęgnacyjne

7

Gabinety medyczne

7

Instytucje świadczące usługi opieki domowej

6

Sektor państwowy

6

 

 

 • Pielęgniarki dyplomowane pracują w szpitalach, gabinetach medycznych, jako opieka domowa i w domach opieki.
 • Niektóre RN pracują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, klinikach lub wojsku.
 • Większość pielęgniarek dyplomowanych pracuje w dobrze oświetlonych, wygodnych ośrodkach opieki zdrowotnej.
 • Pielęgniarki, które zajmują się opieką domową i publiczną często podróżują do domów pacjentów, szkół, lokalnych społeczności i innych miejsc.
 • Niektóre pielęgniarki bardzo często podróżują po całych Stanach Zjednoczonych i całym świecie, pomagając pacjentom w miejscach, w których występuje niedobór personelu medycznego.

Urazy i choroby

 • Pielęgniarki dyplomowane (RN) mogą spędzać dużo czasu chodząc, pochylając się i stojąc. Bywają narażone na urazy pleców, ponieważ często podnoszą i przemieszczają pacjentów.
 • Ponadto praca dyplomowanej pielęgniarki może ją narażać na bliski kontakt z osobami chorującymi na choroby zakaźne, często też mają kontakt z potencjalnie szkodliwymi i niebezpiecznymi lekami i innymi substancjami.
 • W związku z tym pielęgniarki dyplomowane muszą przestrzegać ścisłych, standaryzowanych wytycznych, by chronić się przed chorobami i innymi zagrożeniami, takimi jak promieniowanie, przypadkowe zadraśnięcia igłami lub kontakt z substancjami chemicznymi używanymi do sterylizacji i czyszczenia.

Godziny pracy

 • Pacjenci w szpitalach i ośrodkach opieki potrzebują opieki na okrągło, toteż pielęgniarki w takich placówkach zazwyczaj pracują na zmiany w cyklu całodobowym.
 • Może pojawić się konieczność pracy w nocy, w weekendy i święta. Zdarza się też, że konieczna jest ciągła dyspozycyjność w przypadku ewentualnego wezwania.
 • Pielęgniarki zatrudnione w gabinetach, szkołach i innych placówkach, które nie zapewniają całodobowej pomocy, pracują najczęściej w zwykłych godzinach.
 • W 2016 roku 1 na 5 pielęgniarek pracowała w niepełnym wymiarze godzinowym.

Jak zostać pielęgniarką dyplomowaną (RN)

RN zwykle przeszły przez jedną z trzech ścieżek edukacyjnych:

 • zdobyły tytuł licencjata pielęgniarstwa (BSN),
 • skończyły studium pielęgniarskie z tytułem associate (AND),
 • zdobyły dyplom zatwierdzonego kursu pielęgniarskiego.
 • Dyplomowane pielęgniarki muszą również posiadać licencję.

Wykształcenie

 • W ramach wszystkich programów kształcących pielęgniarki, studenci muszą przejść przez zajęcia z anatomii, fizjologii, mikrobiologii, chemii, dietetyki, psychologii i innych nauk społecznych i behawioralnych, a także przez przedmioty humanistyczne.
 • Program BSN z reguły trwa 4 lata.
 • Programy ADN i dyplomowy trwają 2 do 3 lat.
 • Wszystkie programy obejmują nadzorowane praktyki z pacjentami.
 • Programy licencjackie zazwyczaj obejmują dodatkowe kursy fizjologii i socjologii, komunikacji, przewodzenia grupie i myślenia krytycznego. Oferują też więcej doświadczenia klinicznego w miejscach innych niż szpital. Tytuł licencjata lub wyższy jest często wymagany do stanowisk administracyjnych, badawczych, konsultacyjnych i pedagogicznych.
 • Licencjonowani absolwenci jednego z trzech programów (licencjackiego, zakończonego tytułem associate lub dyplomem) generalnie kwalifikują się do pracy na stanowisku na poziomie dla początkujących, jako szeregowa pielęgniarka. Jednakże może się zdarzyć, że pracodawca będzie wymagał licencjatu.
 • Wiele pielęgniarek dyplomowanych (RN) z tytułem ADN lub dyplomem decyduje się na dokształcenie, by zdobyć licencjat w ramach programu RN-do-BSN.
 • Poza tym dostępne są:
  1. studia magisterskie z pielęgniarstwa,
  2. łączone programy licencjacko-magisterskie,
  3. programy dla osób, które chcą pracować jako pielęgniarki, ale zdobyły licencjat na innym kierunku.
  4. Niektórzy pracodawcy oferują zwrot kosztów kursów.
 • Certyfikowani specjaliści pielęgniarscy (CNS) muszą zdobyć dyplom magistra pielęgniarstwa. CNS, którzy przeprowadzają badania, zazwyczaj potrzebują tytułu doktora.

Licencje, certyfikaty i rejestracje

 • We wszystkich stanach, Waszyngtonie i terytoriach Stanów Zjednoczonych dyplomowane pielęgniarki muszą posiadać licencję.
 • Aby zdobyć licencję, należy ukończyć zaaprobowany program kształcenia pielęgniarskiego oraz zdać Egzamin Licencyjny Krajowej Rady Pielęgniarskiej (National Council Licensure Examination, NCLEX-RN).
 • Inne wymagania różnią się w zależności od stanu. Szczegółów może dostarczyć Izba Pielęgniarska danego stanu. Aby zdobyć więcej informacji na temat egzaminów NCLEX-RN oraz listę stanowych Izb Pielęgniarskich, odwiedź stronę Krajowej Rady Stanowych Izb Pielęgniarskich (National Council of State Boards of Nursing).
 • Pielęgniarki mogą zdobyć certyfikat poprzez zawodowe zaangażowanie w konkretne obszary opieki zdrowotnej, na przykład:
  1. opiekę ambulatoryjną,
  2. gerontologię,
  3. pediatrię.

Certyfikaty są zazwyczaj dobrowolne, ale stanowią dowód na przestrzeganie wyższych standardów, a niektórzy pracodawcy mogą ich wymagać.

 • CNS muszą spełnić dodatkowe stanowe wymagania, by otrzymać licencję. Mogą zdecydować się na certyfikat w jednej ze specjalności.

Ważne cechy pielęgniarki dyplomowanej

 • Zdolność krytycznego myślenia. Pielęgniarka dyplomowana powinna potrafić oceniać zmiany w zdrowiu pacjenta, a także podjąć szybkie działanie i nie bać się konsultacji z innymi pracownikami służby zdrowia.
 • Współczucie. Pielęgniarka dyplomowana powinna być troskliwa i empatyczna. Te cechy są niezwykle ważne podczas opieki nad pacjentami.
 • Precyzja. Pielęgniarka dyplomowana musi być odpowiedzialna i precyzyjna, ponieważ do jej obowiązków należy upewnienie się, że pacjenci otrzymują odpowiednie leczenie, a leki są im podawane o odpowiedniej porze.
 • Stabilność emocjonalna. Pielęgniarka dyplomowana potrzebuje stabilności emocjonalnej, by radzić sobie z cierpieniem, sytuacjami zagrożenia życia i stresem.
 • Zdolności organizacyjne. Pielęgniarki często pracują z kilkoma pacjentami o różnych potrzebach. Zdolności organizacyjne są konieczne do zapewnienia każdemu z nich odpowiedniej opieki.
 • Fizyczna wytrzymałość. Pielęgniarki powinny radzić sobie z zadaniami wymagającymi fizycznej siły, takimi jak podnoszenie pacjentów i przemieszczaniem ich. Muszą wytrzymywać w pozycji stojącej przez większość swojej zmiany.
 • Zdolności komunikacyjne. Pielęgniarki dyplomowane muszą być w stanie efektywnie porozumiewać się z pacjentami, by móc ocenić ich stan i wytłumaczyć szczegóły związane z leczeniem, na przykład jak przyjmować leki. Poza tym wymaga się, by potrafiły działać w zespole z innymi pracownikami służby zdrowia i przekazywać potrzeby pacjentów.

Rozwój

 • Większość pielęgniarek dyplomowanych (RN) zaczyna karierę jako szeregowy personel szpitala lub wspólnotowego zakładu opieki zdrowotnej. Kiedy zdobędą doświadczenie, wykażą się dobrymi wynikami w pracy i uzupełnią wykształcenie, mogą zmienić warunki na lepsze lub otrzymać awans na stanowisko, które wiąże się z poważniejszymi obowiązkami.
 • W ramach stanowisk administracyjnych pielęgniarki mogą przejść od zastępcy kierownika oddziału lub siostry przełożonej do wyższych pozycji w zarządzaniu, takich jak zastępca kierownika, kierownik, wiceprezes czy kierownik personelu pielęgniarskiego. Pozycje menadżerskie wymagają odpowiedniego wykształcenia pielęgniarskiego lub w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia oraz zdolności przywódczych, komunikacyjnych, negocjacyjnych i oceny sytuacji.
 • Niektóre pielęgniarki przenoszą się na pozycje związane z biznesową stroną służby zdrowia. Wiedza i doświadczenie związane z pracą w zespole pielęgniarskim zapewniają im odpowiednie kwalifikacje do zarządzania biznesami opieki ambulatoryjnej, ratunkowej, domowej i długoterminowej.
 • Pracodawcy, w tym szpitale, firmy ubezpieczeniowe, producenci leków i przedsiębiorstwa świadczące usługi medyczne i inne, potrzebują pielęgniarek dyplomowanych na stanowiskach związanych z planowaniem i rozwijaniem opieki zdrowotnej, marketingiem, konsultingiem, opracowywaniem polityki i zapewnianiem jakości.
 • Niektóre RN decydują się na karierę pielęgniarek anestezjologicznych, położnych lub Praktyków Pielęgniarstwa (NP), które wraz z certyfikowanymi specjalistami pielęgniarskimi należą do różnych rodzajów dyplomowanych pielęgniarek zaawansowanej praktyki (Advanced Practice Registered Nurses, APRN). APRN mogą zapewniać podstawową i specjalistyczną opiekę oraz, w większości stanów, przypisywać leki. Na przykład pielęgniarka specjalista z uprawnieniami w zakresie pielęgniarstwa klinicznego zapewnia pacjentowi bezpośrednią opiekę oraz konsultacje eksperckie w jednej ze specjalności pielęgniarskich, na przykład w zakresie zdrowia mentalno-psychicznego.
 • Niektóre pielęgniarki pracują jako wykładowcy w placówkach kształcenia pomaturalnego w college'ach i na uniwersytetach.

 

Płace pielęgniarek dyplomowanych

Mediana rocznych zarobków, stan z maja 2016 roku

Praktycy diagnostyki i leczenia

(Health Diagnosing and Treating Practitioners)

77 980 $

Dyplomowane pielęgniarki (RN)

68 450 $

 • Mediana rocznej pensji dyplomowanej pielęgniarki wynosiła w maju 2016 roku 65 470 $. Pojęcie mediany oznacza to, że dokładnie połowa pielęgniarek na tym stanowisku zarabiała więcej niż 65 470 $, a połowa mniej. 10% pielęgniarek na samym dole skali zarabiało mniej niż 45 040 $, a 10% na samej górze więcej niż 94 720 $.
 • W maju 2016 roku mediana rocznej pensji dla dyplomowanych pielęgniarek w najpopularniejszych wśród tej grupy zawodowej pięciu rodzajach instytucji prezentowała się następująco:

Sektor państwowy

73 980 $

Szpitale: państwowe, lokalne i prywatne

70 590 $

Instytucje świadczące usługi opieki domowej

64 660 $

Domy opieki i ośrodki opiekuńczo-pielęgnacyjne

60 950 $

Gabinety medyczne

60 820 $

 

 

 • Wielu pracodawców oferuje elastyczne harmonogramy, opiekę nad dziećmi, dodatki edukacyjne i bonusy.
 • Ponieważ pacjenci w szpitalach i ośrodkach opieki potrzebują opieki całodobowej, pielęgniarki pracujące w takich placówkach zazwyczaj pracują na zmiany w cyklu całodobowym. Może pojawić się konieczność pracy w nocy, w weekendy i święta. Zdarza się też, że konieczna jest ciągła dyspozycyjność w przypadku ewentualnego wezwania.
 • Pielęgniarki zatrudnione w gabinetach, szkołach i innych placówkach, które nie zapewniają całodobowej pomocy, pracują najczęściej w zwykłych godzinach.
 • W 2016 roku 1 na 5 pielęgniarek pracowała w niepełnym wymiarze godzinowym.

 

Perspektywa znalezienia pracy dla pielęgniarek dyplomowanych (RN)

Procentowa zmiana zatrudnienia prognozowana na okres 2016-26

Praktycy diagnostyki i leczenia

20%

Dyplomowane pielęgniarki (RN)

15%

 • Prognozuje się, że zatrudnienie dyplomowanych pielęgniarek w latach 2016-2026 wzrośnie o 15%, szybciej niż wynosi średnia wszystkich innych zawodów. Wzrost nastąpi z wielu powodów,
 • Zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną wzrośnie ze względu na starzenie się populacji. Starsi ludzie zazwyczaj borykają się z większa liczbą problemów zdrowotnych niż młodsze osoby. Pielęgniarki będą też potrzebne do opieki nad osobami z różnymi chorobami przewlekłymi, na przykład artretyzmem, demencją, cukrzycą i otyłością, oraz do edukowania społeczeństwa na temat tych schorzeń. Dodatkowo w związku z federalną reformą ubezpieczeń zdrowotnych wzrośnie liczba osób z dostępem do opieki medycznej, a więc także zapotrzebowanie na pielęgniarki, które będą musiały zająć się nowymi pacjentami.
 • Presja wywierana na szpitale, by ze względów finansowych jak najszybciej wypisywały pacjentów, może spowodować, że więcej osób będzie przyjmowanych do ośrodków opieki długoterminowej, centrów leczenia ambulatoryjnego i zwiększy się zapotrzebowanie na leczenie domowe.
 • Przewiduje się, że powstanie więcej miejsc pracy w placówkach zapewniających długoterminową rehabilitację pacjentom po wylewach i z urazami głowy oraz w ośrodkach zajmujących się osobami z chorobą Alzheimera. Poza tym dyplomowane pielęgniarki będą potrzebne przy leczeniu domowym, ponieważ starsi ludzie często wolą korzystać z opieki w domowym zaciszu.
 • Przewiduje się również wyjątkowo szybki przyrost miejsc pracy w centrach opieki ambulatoryjnych, w których pacjenci nie zostają na noc, na przykład w ośrodkach zajmujących się chemioterapiami, rehabilitacjami i operacjami.
 • Ponadto w ośrodkach opieki ambulatoryjnej i gabinetach lekarskich przeprowadza się coraz więcej zabiegów, które kiedyś były wykonywane tylko w szpitalach. Procedury wykonywane w tych miejscach są też coraz bardziej skomplikowane.

 

ZAWÓD

OBOWIĄZKI W PRACY

PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE

MEDIANA PŁAC NA ROK 2016

 

Higieniści stomatologiczni

Higieniści stomatologiczni czyszczą zęby, badają pacjentów pod kątem chorób jamy ustnej, takich jak zapalenie dziąseł, i zapewniają profilaktyczną opiekę dentystyczną. Ponadto edukują pacjentów na temat sposobów utrzymania jamy ustnej w dobrym zdrowiu.

Tytuł associate

72 910 $
 

Specjaliści diagnostyki USG, technologowie i technicy diagnozujący choroby krążenia, w tym diagnozujący choroby naczyniowe

Technologowie i technicy zajmujący się diagnostyką medyczną za pomocą USG, w tym technologowie diagnostyki chorób naczyniowych, obsługują specjalistyczny sprzęt obrazujący, pomagający przeprowadzać badania, które ułatwiają medykom ocenę zdrowia i wystawienie diagnozy. Niektórzy technologowie asystują medykom i chirurgom podczas specjalistycznych zabiegów.

Tytuł associate

64 280 $

 

Ratownicy medyczni (EMT) i paramedycy

Sanitariusze (EMT) i paramedycy opiekują się chorymi i osobami z urazami w miejscach opieki nad nagłymi przypadkami. Często od ich szybkiej reakcji i kompetencji zależy ludzkie życie. Te dwie grupy zawodowe odpowiadają na zgłoszenia o nagłych wypadkach, świadczą usługi medyczne i transportują pacjentów do placówek medycznych.

Dyplom szkoły wyższej bez stopnia naukowego ani tytułu licencjata

32 670 $

 

Licencjonowane pielęgniarki praktykujące i licencjonowane pielęgniarki zawodowe

Licencjonowane pielęgniarki praktykujące (Licensed Practical Nurses, LPN) i licencjonowane pielęgniarki zawodowe (Licensed Vocational Nurses, LVN) zapewniają podstawową opiekę pielęgniarską. Pracują pod nadzorem pielęgniarek dyplomowanych i lekarzy.

Dyplom szkoły wyższej bez stopnia naukowego ani tytułu licencjata

44 090 $

 

Pielęgniarki anestezjologiczne, położne, praktycy pielęgniarstwa

Pielęgniarki anestezjologiczne, położne i praktycy pielęgniarstwa, zwane też i pielęgniarkami zaawansowanej praktyki (Advanced Practice Registered Nurses, APRN), zapewniają opiekę pacjentom i koordynują ją. Mogą też zapewniać podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną. Zakres obowiązków różni się w zależności od stanu.

Tytuł magistra

107 460 $

 

Lekarze-asystenci

Lekarze-asystenci, znani też jako PA, praktykują medycynę w zespole pod nadzorem medyków i chirurgów. Posiadają wykształcenie, które pozwala im na badanie pacjentów, diagnozowanie urazów i chorób oraz leczenie.

Tytuł magistra

101 480$

 

Perspektywy zatrudnienia

 • Przewiduje się, że perspektywy zatrudnienia dla pielęgniarek dyplomowanych będą dobre. Pielęgniarki dyplomowane posiadające minimum dyplom licencjata pielęgniarstwa (BSN) mają większe szanse, niż kandydatki go nie posiadające. Pracodawcy mogą preferować kandydatów z doświadczeniem związanym ze stanowiskiem.
 • Perspektywy zatrudnienia powinny być dobre, ponieważ istnieje potrzeba zastąpienia pracowników, którzy odejdą na emeryturę w nadchodzącej dekadzie, oraz ze względu na rosnącą liczbę osób z dostępem do usług ochrony zdrowia.

 

Stanowisko

Numer SOC

Zatrudnienie w roku 2016

Zatrudnienie prognozowane na rok 2026

Zmiana w latach 2016-26

Procent

Liczbowo

Pielęgniarki dyplomowane

29-1141

2 711 500

3 238 400

19

526 800

 

Źródło informacji: http://www.bls.gov/ooh/healthcare/registered-nurses.htm 

KONTAKT